நீண்ட நேரம் ஏசியில் இருப்பதன் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

உலர் கண்கள்.

சோம்பல்.

நீரிழப்பு.

வறண்ட அல்லது அரிப்பு தோல்.

தலைவலி.

சுவாச பிரச்சனைகள்.

ஒவ்வாமை மற்றும் ஆஸ்துமா.

மேலும் அறிய