மிகவும் குளிர்ந்த நீரை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

செரிமான பிரச்சனைகள்.

தலைவலி

நீர் சேர்க்கை.

இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கிறது

உடலில் கொழுப்பை அதிகரிக்கிறது

மலச்சிக்கல்