குளிர்ந்த நீரை குடிப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

செரிமான பிரச்சனைகள்.

தலைவலி மற்றும் சைனஸ்.

அதிக குளிர்பானம் குடிப்பதாலும் 'மூளை முடக்கம்' பிரச்சனை ஏற்படும்.

இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கிறது

கொழுப்பை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் உடலை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது.