அதிகமாக காபி குடிப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

தலைவலி

தூக்கமின்மை.

நரம்புத் தளர்ச்சி.

எரிச்சல்.

அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் அல்லது சிறுநீரை கட்டுப்படுத்த இயலாமை.

வேகமான இதயத் துடிப்பு.

தசை நடுக்கம்.