"

"

அதிகமாக காபி குடிப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

"

"

அமைதியின்மை மற்றும் நடுக்கம்.

"

"

தூக்கமின்மை.

"

"

தலைவலி.

"

"

மயக்கம்.

"

"

வேகமான இதயத் துடிப்பு.

"

"

நீரிழப்பு.

"

"

கவலை.