உலர் திராட்சை அதிகமாக சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

பாக்டீரியா தொற்று அபாயம்

அதிகரித்த ஹிஸ்டமைன்.

மூக்கடைப்பு.

மூக்கு ஒழுகுதல்.

சுவாசிப்பதில் சிக்கல்.

மூச்சுத்திணறல்.

இருமல்.

நெஞ்சு இறுக்கம்.