போதுமான தூக்கமின்மையின் பக்க விளைவுகள்

நினைவக பிரச்சினைகள்

மனநிலை மாற்றங்கள்

இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் எடை அதிகரிக்க செய்கிறது

நீரிழிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது

இதய நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது