டிடி ஊசியின் பக்க விளைவுகள்

உடல் வலி

காய்ச்சல்

மேல் கையில் தொடர்ந்து வலி

ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள்

தலைவலி

தலைசுற்றல்