ஆரோக்கியமற்ற இதயத்தின் அறிகுறிகள்

மூச்சு திணறல்.

மார்பு அசௌகரியம்.

இடது தோள்பட்டை வலி.

ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு.

நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று வலி அல்லது முதுகு வலி.

வீங்கிய பாதங்கள்.

பாலியல் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள்.