நீரிழப்பு அறிகுறிகள்

சிறுநீர் கழிக்காதது அல்லது மிகவும் அடர் மஞ்சள் நிற சிறுநீர்

உலர்ந்த சருமம்

விரைவான இதயத் துடிப்பு

வேகமான சுவாசம்

தலைச்சுற்றல் அல்லது தலைச்சுற்றல்

காய்ச்சல்

மயக்கம்