உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

கடுமையான தலைவலி மற்றும் நெஞ்சு வலி.

தலைசுற்றல்.

சுவாசிப்பதில் சிரமம்.

குமட்டல்.

வாந்தி.

மங்கலான பார்வை அல்லது பிற பார்வை மாற்றங்கள்.

கவலை.

மேலும் அறிய