உங்களுக்கு குறைந்த இரத்த அழுத்தம் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்

தலைச்சுற்றல் அல்லது தலைச்சுற்றல்.

நீங்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பீர்கள்.

மங்கலான பார்வை.

நீங்கள் பலவீனமாக உணர்வீர்கள்

குழப்பம்.

மயக்கம்.