நீங்கள் தூங்க உதவும் எளிய ஹேக்குகள்

Author - Mona Pachake

காஃபினை தவிர்க்கவும்

சுவாச பயிற்சிகள் செய்யுங்கள்

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

அறையின் வெப்பநிலையை சரிசெய்யவும்

புதிய காற்றை சுவாசிக்கவும்

தூக்க அட்டவணையை அமைக்கவும்

யோகா, தியானம் மற்றும் நினைவாற்றலைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்

மேலும் அறிய