முழங்கால் வலியை குணப்படுத்த எளிய வீட்டு வைத்தியம்

Sep 28, 2022

Mona Pachake

மதுவை தவிர்க்கவும்

கட்டு

இஞ்சி

மஞ்சள்

எலுமிச்சை

துளசி.