கருவுறுதலை அதிகரிக்க எளிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Author - Mona Pachake

மது அருந்துவதை தவிர்க்கவும்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்

ஆரோக்கியமான உணவு மிகவும் முக்கியமானது

உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்

நல்ல தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

மேலும் அறிய