கவலையை எதிர்த்துப் போராட எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்களை உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக வைத்திருங்கள்.

மது மற்றும் போதைப்பொருட்களை தவிர்க்கவும்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்து

மன அழுத்த மேலாண்மை மற்றும் தளர்வு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தவும்.

தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் சிகிச்சை திட்டத்தில் ஒட்டிக்கொள்க.