சோர்வை சமாளிக்க எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

சோர்வை போக்க அடிக்கடி சாப்பிடுங்கள்.

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

ஆற்றல் பெற உடல் எடையை குறைக்கவும்.

தினமும் நன்றாக தூங்குங்கள்

ஆற்றலை அதிகரிக்க மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்.

உங்கள் உணவில் இருந்து காஃபினை அகற்றவும்

குறைந்த அளவு மது அருந்தவும்

மேலும் அறிய