உங்கள் சிறுநீர்ப்பை ஆரோக்கியமாக இருக்க எளிய குறிப்புகள்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

அடிக்கடி மற்றும் தேவைப்படும் போது குளியலறையைப் பயன்படுத்தவும்.

சிறுநீர் கழிக்கும் போது நிதானமான நிலையில் இருக்கவும்.

சிறுநீர் கழிக்க போதுமான நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

கழிப்பறையைப் பயன்படுத்திய பின் முன்னும் பின்னும் துடைக்கவும்.

உடலுறவுக்குப் பிறகு சிறுநீர் கழிக்கவும்.

இடுப்பு தசை பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்.