நன்றாக தூங்க எளிய குறிப்புகள்

Mar 01, 2023

Mona Pachake

பகலில் பிரகாசமான ஒளி வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கவும்

நாள் தாமதமாக காஃபின் உட்கொள்ள வேண்டாம்

ஒழுங்கற்ற அல்லது நீண்ட பகல்நேர தூக்கத்தை குறைக்கவும்

சீரான நேரத்தில் தூங்கவும் எழுந்திருக்கவும் முயற்சி செய்யுங்கள்

மது அருந்த வேண்டாம்

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

மாலையில் தாமதமாக சாப்பிட வேண்டாம்