உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க எளிய குறிப்புகள்

Apr 14, 2023

Mona Pachake

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான, வழக்கமான உணவை உண்ணுங்கள் மற்றும் நீரேற்றமாக இருங்கள்.

தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.

இலக்குகள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை அமைக்கவும்.

உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்

நேர்மறையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

உங்களைச் சுற்றியுள்ள நேர்மறையான நபர்களுடன் இணைந்திருங்கள்