நீரேற்றமாக இருக்க எளிய வழிகள்

Oct 10, 2022

Mona Pachake

காலையில் முதலில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

ஒரு நல்ல தண்ணீர் பாட்டில் எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கட்டும்

உங்கள் குடிநீருக்கு அலாரங்களைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் உடலின் நீரிழப்பு அறிகுறிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்

ஒவ்வொரு உணவிற்கும் முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

உங்கள் சிறுநீரின் நிறத்தை சரிபார்க்கவும்.