தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் - அர்த்தம் மற்றும் அறிகுறிகள்

தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் என்பது ஒரு தீவிரமான தூக்கக் கோளாறு ஆகும், இதில் சுவாசம் மீண்டும் மீண்டும் நின்று தொடங்குகிறது

உரத்த குறட்டை

தூக்கத்தின் போது காற்றுக்காக மூச்சு விடுவது

வறண்ட வாயுடன் எழுந்திருத்தல்

காலை தலைவலி

தூங்குவதில் சிரமம் (தூக்கமின்மை)

அதிக பகல் தூக்கம் (அதிக தூக்கமின்மை)

விழித்திருக்கும் போது கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்

எரிச்சல்