குணப்படுத்தும் பண்புகளைக் கொண்ட மசாலா

Author - Mona Pachake

மஞ்சள்.

இஞ்சி.

சீரகம்.

மிளகுக்கீரை.

எக்கினேசியா.

இலவங்கப்பட்டை.

மிளகாய் தூள்

மேலும் அறிய