உடல் எடையை குறைக்க உதவும் மசாலா பொருட்கள்

வெந்தயம்.

கெய்ன் மிளகு.

இஞ்சி.

ஆர்கனோ.

ஜின்ஸெங்.

கரல்லுமா ஃபிம்பிரியாட்டா.

மஞ்சள்.

கருமிளகு.