குளிர்காலத்தில் ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கும் மசாலா

Author - Mona Pachake

இலவங்கப்பட்டை.

மஞ்சள்.

இஞ்சி.

பூண்டு

பெருஞ்சீரகம்

சீரகம்

மிளகு

மேலும் அறிய