உங்களை அமைதியாக வைத்திருக்க மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் உணவுகள்

Jan 14, 2023

Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

முட்டைகள்.

பூசணி விதைகள்.

மஞ்சள்.

கெமோமில் தேநீர்.

தயிர்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.