மாதவிடாய் காலத்தில் இந்த உணவுகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும்

Dec 23, 2022

Mona Pachake

கூடுதல் உப்பு.

அதிக சர்க்கரை.

கொட்டைவடி நீர்.

மது.

காரமான உணவுகள்.

இறைச்சி.

நீங்கள் சகித்துக்கொள்ளாத உணவுகள்.