கர்ப்ப காலத்தில் இந்த உணவுகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

சமைக்கப்படாத அல்லது பச்சை மீன்.

சமைக்கப்படாத, பச்சையாக, பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி.

பச்சை முட்டைகள்.

காஃபின்.

பச்சை முளைகள்.

கழுவாத காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்