இயற்கையான இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் சூப்பர்ஃபுட்கள்

Author - Mona Pachake

பச்சை இலை காய்கறிகள்

அவகேடோ.

ப்ரோக்கோலி.

பீட்ரூட்.

வெல்லம்.

புதிய பழங்கள்.

எலுமிச்சை.

மஞ்சள்.

மேலும் அறிய