அதிக கொலஸ்ட்ராலின் ஆச்சரியமான காரணங்கள்

மன அழுத்தம்

சிறுநீரக பிரச்சினைகள்

பல்வேறு மருந்துகள்

தைராய்டு பிரச்சினைகள்

வகை 2 நீரிழிவு

அதிக மது