உணவுக்குப் பிறகு இனிப்புகள்

ஒவ்வொரு உணவிற்கும் பிறகு ஒரு இனிப்பு அல்லது மிட்டாய் சாப்பிடுவதை நாம் எப்போதும் வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறோம்

ஒவ்வொரு உணவிற்கும் பிறகு நாம் இனிப்புக்காக ஏங்குவதற்கான காரணங்கள் இங்கே உள்ளன

அதிக கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல்

உப்பு நிறைந்த உணவுகள்

உளவியல் காரணங்கள்

நீரிழப்பு