குழந்தைகள் பலவீனமாக இருந்தால் இந்த அறிகுறிகள் இருக்கும்

Author - Mona Pachake

நிலையான தூக்கம்

காலையில் எழுவதில் சிக்கல்

பகலில் தூங்குவது.

சோர்வுற்ற குழந்தைகள் பெரும்பாலும் சோம்பேறித்தனமாக உணர்கிறார்கள்

குறைந்த சகிப்புத்தன்மை

உடல் செயல்பாடுகளை செய்ய விரும்பாமல் இருக்கலாம்.

சோர்வு சிந்தனை திறன்களை பாதிக்கலாம், கவனம், நினைவாற்றல் மற்றும் பள்ளியில் மோசமாகச் செய்வது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

மேலும் அறிய