மார்பக புற்றுநோயின் அறிகுறிகள்

மார்பக வீக்கம்

முலைக்காம்பிலிருந்து வெளியேற்றம்

தோலில் ஒவ்வாமை

தோலின் நிறத்தில் மாற்றம்

மார்பகத்தின் அளவு அல்லது வடிவத்தில் அதிகரிப்பு

எரிச்சல் அல்லது அரிப்பு மார்பகங்கள்