கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள்

Feb 16, 2023

Mona Pachake

உடலுறவுக்குப் பிறகு பிறப்புறுப்பு இரத்தப்போக்கு.

மாதவிடாய் நின்ற பிறகு பிறப்புறுப்பு இரத்தப்போக்கு.

யோனி வெளியேற்றம் நீராகவும், துர்நாற்றமாகவும் இருக்கும் அல்லது இரத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

உடலுறவின் போது இடுப்பு வலி அல்லது வலி.

கால்கள் வீக்கம்.

சிறுநீர் கழிப்பதில் அல்லது குடல் இயக்கத்தில் சிக்கல்கள்.

சிறுநீரில் இரத்தம்.