கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள்

மாதவிடாய் இடையே இரத்தப்போக்கு.

உடலுறவுக்குப் பிறகு இரத்தப்போக்கு.

மாதவிடாய் நின்ற பெண்களில் இரத்தப்போக்கு.

உடலுறவின் போது அசௌகரியம்.

கடுமையான துர்நாற்றத்துடன் பிறப்புறுப்பு வெளியேற்றம்.

யோனி வெளியேற்றம் இரத்தத்துடன்.

இடுப்பு வலி.