நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

தாகம்.

அசாதாரண எடை இழப்பு மற்றும் பசி

மங்களான பார்வை.

உணர்ச்சியற்ற கைகள் அல்லது கால்கள்.

சோர்வு

உலர்ந்த சருமம்