அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பதன் அறிகுறிகள்

Jun 01, 2023

Mona Pachake

குமட்டல் மற்றும் வாந்தி

மூளையில் அழுத்தம் காரணமாக தலைவலி

மன நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

தலைசுற்றல்

தூக்கம்

தசைப்பிடிப்பு