மாரடைப்பின் அறிகுறிகள்

உங்கள் உடல் தரும் அறிகுறிகளை அறிந்து நீங்கள் தயார் செய்யலாம்

மார்பு வலி

பலவீனம் அல்லது மயக்கம்.

தாடை, கழுத்து அல்லது முதுகில் வலி அல்லது அசௌகரியம்.

கைகள் அல்லது தோள்களில் வலி அல்லது அசௌகரியம்.

மூச்சு திணறல்.