ஹைப்போ தைராய்டிசத்தின் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

சோர்வு.

எடை அதிகரிப்பு.

மூட்டு மற்றும் தசை வலி.

வறண்ட தோல் அல்லது உலர்ந்த, மெல்லிய முடி.

கடுமையான அல்லது ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் அல்லது கருவுறுதல் பிரச்சினைகள்.

குறைந்த இதய துடிப்பு.

மன அழுத்தம்.