அஜீரணத்தின் அறிகுறிகள்

Apr 07, 2023

Mona Pachake

அசௌகரியமாக வயிறு நிரம்பிய உணர்வு

ஏப்பம்

வயிறு உப்புசம்.

குமட்டல்

வாந்தி.

தலைவலி

வயிற்று வலி