குறைந்த இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறிகளை நீங்கள் புறக்கணிக்கக்கூடாது

Author - Mona Pachake

மங்களான பார்வை.

குழப்பம்.

மயக்கம்.

தலை சுற்றல்

லேசான தலைவலி.

குமட்டல் அல்லது வாந்தி.

தூக்கம்.

பலவீனம்.

மேலும் அறிய