மாதவிடாய் நிறுத்தத்தின் அறிகுறிகள் யாவை?

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்

பிறப்புறுப்பு வறட்சி.

இரவு வியர்வை

தூக்க பிரச்சனைகள்.

மனநிலை மாற்றம்.

எடை அதிகரிப்பு மற்றும் மெதுவான வளர்சிதை மாற்றம்.

மாதவிடாய் நிறுத்தத்தின் அறிகுறிகள் யாவை?