மயோசிடிஸ் அறிகுறிகள்

Oct 31, 2022

Mona Pachake

பலவீனமான மற்றும் சோர்வான தசைகள்

தசைகளில் வலி

தசைகள் வீக்கம்

அடிக்கடி நோய்

எடை இழப்பு

இரவு வியர்வை.