ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டின் அறிகுறிகள்

விவரிக்க முடியாத சோர்வு.

உடையக்கூடிய மற்றும் உலர்ந்த முடி.

முகடு நகங்கள்.

வாய் பிரச்சனைகள்.

வயிற்றுப்போக்கு.

அக்கறையின்மை அல்லது எரிச்சல்.

பசியின்மை.