Yellow Star
Yellow Star

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் தவிர பிசிஓடி யின் அறிகுறிகள்

Mar 31, 2023

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

கர்ப்பமாக இருப்பதில் சிரமம்

Yellow Star
Yellow Star

பொதுவாக முகத்தில் அதிகப்படியான முடி வளர்ச்சி

Yellow Star
Yellow Star

எடை அதிகரிப்பு

Yellow Star
Yellow Star

மெல்லிய முடி மற்றும் முடி உதிர்தல்

Yellow Star
Yellow Star

எண்ணெய் தோல்

Yellow Star
Yellow Star

பெரிய அல்லது பல நீர்க்கட்டிகள் கொண்ட கருப்பைகள்

Yellow Star
Yellow Star

முகப்பரு.