நிமோனியாவின் அறிகுறிகள் இதோ...!

Mar 31, 2023

Mona Pachake

இருமல்

சுவாசிப்பதில் சிரமம்

விரைவான இதய துடிப்பு.

காய்ச்சல்.

பொதுவாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பது

வியர்வை மற்றும் நடுக்கம்.

பசியிழப்பு.