மோசமான செரிமானத்தின் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

இரத்தப்போக்கு.

வீக்கம்.

மலச்சிக்கல்.

வயிற்றுப்போக்கு.

நெஞ்செரிச்சல்.

வயிற்றில் வலி.

குமட்டல் மற்றும் வாந்தி.