சைனஸ் அறிகுறிகள்

முக வலி அல்லது அழுத்தம்

மூக்கடைப்பு

நெற்றியில், மேல் தாடைகள் மற்றும் கண்களுக்கு இடையில் வலி

சைனஸ் தலைவலி

தொண்டை எரிச்சல் மற்றும் இருமல்

காய்ச்சல்

கெட்ட சுவாசம்