தூக்கத்தில் நடப்பதன் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தம்

தூக்கமின்மை

ஒற்றைத் தலைவலி

காய்ச்சல்

சுவாச கோளாறுகள்

இரைப்பைஉணவுக்குழாய் ரிஃப்ளக்ஸ் நோய்

பார்கின்சன் நோய்

மேலும் அறிய