தைராய்டின் அறிகுறிகள்

Sep 23, 2022

Mona Pachake

சோர்வு

எடை அதிகரிப்பு.

மலச்சிக்கல்.

மன அழுத்தம்.

மெதுவான இயக்கங்கள் மற்றும் எண்ணங்கள்.

தசை வலி மற்றும் பலவீனம்.